Studiedagen

Twee keer per schooljaar organiseren we een studiedag. In het eerste trimester voor beleidsmakers, in het tweede trimester voor beleidsmakers en leraars. Deze studiedagen zijn vooral bedoeld om scholen uit te dagen hun visie te blijven ontwikkelen en verfijnen.

DE MODERNISERING || Wat is mogelijk in mijn school

Op vrijdag 9 november organiseren we een studiedag voor directies en beleidsmakers. 

HET KADER
Drie specialisten schetsen het kader van de onderwijshervorming:
• Georges Monard, ere-secretaris-generaal departement onderwijs & vorming (1987-2000), was midden 2013 betrokken bij de geplande hervormingen in het onderwijs, waarbij het rapport-Monard de basis vormde. Hij brengt een  korte  historische schets van wat voorafging aan de modernisering.
• Chama Rhellam, adviseur departement onderwijs & vorming - Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, schetst het (minimum) wettelijk kader voor de eerste graad vanaf 1/9/19.
• Cindy Lammens, teamverantwoordelijke secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vertelt hoe zij de modernisering willen vorm geven.

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Enkele LIEN-scholen schetsen hoe zij de onderwijshervorming vertalen naar de praktijk. Je kan de verhalen beluisteren van de scholengemeenschap Sint-Quintinus, Stroom Leuven en Sint-Vincentiusinstituut Gijzegem.


IN GESPREK
Na de lunchpauze organiseren we gespreksgroepen. Samen ga je op zoek naar hoe je de modernisering van de eerste graad kan implementeren in jouw school en hoe je elkaar daarin kan inspireren.

-          Wanneer: vrijdag 9 november van 10.00 tot 15.00 uur
-          Waar: Brussel, Hendrik Conciencegebouw
-          Wat: de onderwijsmodernisering in samenwerking met de grondlegger ‘commissie-Monard’, de overheid
           en Katholiek Onderwijs Vlaanderen
-          Wie: directies en beleidsmakers
-          Doel: scholen inspireren tot krachtige onderwijsmodellen voor eerstegraadsleerlingen in de toekomst

 

Congres

Het congres is een tweedaags evenement in mei en vormt het orgelpunt van ons  werkjaar. De sterkte van dit congres is dat we het principe ‘leraars voor leraars’ hanteren. Op die manier zorgen we voor erg praktijkgerichte uitwisselingsverhalen waarbij de bedoeling vooral is dat leraars met een serieuze bagage aan visie en aanpak terugkeren naar hun school.

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016

Comments